Η Eurocert αναλαμβάνει την διεκπεραίωση δοκιμών σε διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια για δομικά προϊόντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (305/2011).

 

Επίσης η Eurocert διενεργεί θερμογραφικούς ελέγχους σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενώ αναλαμβάνει και κάθε είδους περιβαλλοντικές μετρήσεις.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της Eurocert στο τηλέφωνο: 210 6252495.