EUROCERT: Η Ποιότητα δεν είναι πράξη, είναι συνήθεια!

Από το 1998 η EUROCERT, έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στον χώρο της πιστοποίησης και από τα πρώτα ακόμα χρόνια της λειτουργίας της κατάφερε να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στους τομείς εξειδίκευσής της, κάνοντας γνωστή την ελληνική πιστοποίηση σε όλο τον κόσμο.

Στο πέρασμα του χρόνου, οι δραστηριότητές της αυξήθηκαν και διαφοροποιηθήκαν. Αυτό όμως που παρέμεινε σταθερό και χαρακτηρίζει την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια είναι η προτεραιότητα που δίνει στην Ποιότητα.

H EUROCERT, υιοθετώντας πλήρως την Αριστοτελική ρήση ‘’Η Ποιότητα δεν είναι πράξις, είναι έξις’’, έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε η Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της να μην είναι μια τυπική διαδικασία διεκπεραίωσης, αλλά προϊόν της επιχειρησιακής της κουλτούρας, την οποία έχει ενστερνισθεί το σύνολο του προσωπικού της και των συνεργατών της.

Στόχοι της EUROCERT σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν –και παραμένουν– να διακρίνεται ως αξιόλογος εργοδότης για τους ανθρώπους της , ως συνεργάτης επιλογής για τους πελάτες της και, μέσω των πολυσχιδών δραστηριοτήτων που εμπλέκεται να ενισχύει την υγιή επιχειρηματικότητα της Ελλάδας.

Η ΕUROCERT, είναι ανεξάρτητος φορέας ελέγχων και πιστοποιήσεων (Ιndependent Τhird Party) που ιδρύθηκε το 1998 από Έλληνες επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία στους ελέγχους και στις πιστοποιήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αποτελεί τον πρώτο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) για επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015), Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015 και ΕΜΑS), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2018), Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001:2018).

Επιπλέον η ΕUROCERT, είναι ο πρώτος φορέας Πιστοποίησης παγκοσμίως, ο οποίος έλαβε διαπίστευση από τον οργανισμό GLOBALG.A.P. και ο πρώτος πανελλαδικά, ο οποίος έλαβε  διαπίστευση  από  το  SAAS για το πρότυπο SA 8000 (Social Accountability). Παράλληλα, η ΕUROCERT μετά την διαπίστευσή της από τον Φορέα Διαπίστευσης του Ην. Βασιλείου (UKAS) και την έγκρισή της από τη Γαλλική και Γερμανική Ένωση λιανεμπόρων DE. FCD.) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έχει τη δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών   IFS.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, η ΕUROCERT πρωτοστάτησε για ακόμη μία φορά, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα, ο οποίος έλαβε διαπίστευση από το UKAS για το πρότυπο   ETS (Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου). Επίσης, είναι αναγνωρισμένος φορέας από το διεθνές σύστημα ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) για την πιστοποίηση βιοκαυσίμων. Αποτελεί δε τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην χώρα μας, ο οποίος πραγματοποιεί ελέγχους, για τα Πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard, τα οποία αναφέρονται στον κλάδο του Αλουμινίου. Η EUROCERT είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα, που αναγνωρίστηκε από το International EPD System και διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ, για τη διενέργεια Επαληθεύσεων Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPD).

Προσφάτως η EUROCERT, στο πλαίσιο των ενεργειών της για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, σχεδίασε και λειτουργεί το Σχήμα Πιστοποίησης ‘’Zero Waste to Landfill’’, μια πρωτότυπη πρωτοβουλία σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία τίθεται στην διάθεση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων, είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός (ΝοΒο) με αριθμό αναγνώρισης 1128 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Οδηγίες, ανελκυστήρων, εξοπλισμού υπό πίεση, μηχανών, απλών δοχείων πίεσης, οι οποίες αφορούν στην σήμανση CE και ο μοναδικός διαπιστευμένος, από το Ε.ΣΥ.Δ., φορέας διοργάνωσης διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας σε δομικά προϊόντα στην Ελλάδα.

Στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, η EUROCERT έχει διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ για την διενέργεια ελέγχων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping, προκειμένου να γίνει η κατάταξη τους σε αστέρια και κλειδιά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης που πέτυχε να διαπιστευθεί και είναι στη θέση να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες στον χώρο των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ). Επίσης αποτελεί τον πρώτο φορέα πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί για να διενεργεί ελέγχους κατάταξης σε camping.Τέλος, η EUROCERT αποτελεί τον πρώτο φορέα Πιστοποίησης που εξουσιοδοτήθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), για την απονομή των Σημάτων «BOUTIQUE HOTEL» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Η EUROCERT, πρωτοπόρος στον τομέα πιστοποίησης, διαμόρφωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σχήμα Πιστοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Το Σχήμα βασίζεται στις γενικές αρχές και τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνει προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την άσκηση της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η επιτυχής αξιολόγηση από εξειδικευμένους επιθεωρητές οδηγεί στην απονομή του Σήματος Κοινωνικής Ευθύνης - ETHOS, το οποίο αναδεικνύει την έμπρακτη εφαρμογή από τις επιχειρήσεις των αρχών του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και την άσκηση ηθικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης, σε μια περίοδο που οι αξίες αυτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Το εν λόγω Σχήμα Πιστοποίησης έχει σχεδιασθεί σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), το οποίο συμβάλει με την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η EUROCERT, είναι ο μοναδικός Κοινοποιημένος Οργανισμός (NoBo) για την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα.  Αντικείμενο των Οδηγιών Διαλειτουργικότητας, είναι η διάκριση του σιδηροδρομικού συστήματος σε υποσυστήματα και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων που αυτά οφείλουν να πληρούν μέσω των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Η EUROCERT είναι εγκεκριμένη για να εκτελεί τους απαιτούμενους ελέγχους σε όλα τα υποσυστήματα. Επίσης η EUROCERT είναι ο πρώτος φορέας Εκτίμησης της Ασφάλειας (AsBo) προσφέροντας έτσι με το σύνολο των υπηρεσιών της ολοκληρωμένες λύσεις για την επέκταση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

Η δημιουργία Joint Venture στη Σανγκάη, από την EUROCERT και την Shangai System Safety Research Center (SSSRC), η οποία αποτελεί το επιχειρηματικό Ινστιτούτο του Southwest Jiaotong University, του παλαιότερου Πολυτεχνείου της Κίνας (έτος ίδρυσης 1896), με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στους σιδηρόδρομους και διασυνδέσεις με την βιομηχανία, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. Ο στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι να παρέχεται, με την καθοριστική συμβολή του φορέα, πιστοποίηση στους κινεζικούς σιδηροδρόμους, με βάση τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε, μεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας-Ευρώπης, στον αποκαλούμενο “Δρόμο του Μεταξιού”.

Η δυναμική της παρουσίας της EUROCERT στο εξωτερικό είναι εμφανής με την πρόσφατη δραστηριοποίησή της στο μακρινό Περού και την σχεδιαζόμενη επέκταση της στην Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία.

Επίσης, η EUROCERT έχει συμβάλλει στη δημιουργία της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τη δημιουργία «Προτύπου Απαιτήσεων», με σκοπό να παρέχει αξιόπιστη πιστοποίηση της ελληνικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η EUROCERT αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρίες – μέλη, το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», ώστε τα προϊόντα τους να φέρουν σήμα αναγνώρισης προκειμένου να εντοπίζονται και να επιλέγονται από τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιθυμούν να υποστηρίξουν την ελληνική παραγωγική επιχειρηματικότητα. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, ενισχύει την ελληνική επιχειρηματική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα, μέσω αξιόπιστου ελέγχου ότι κάθε εταιρία- μέλος της Πρωτοβουλίας, πληροί συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν την ελληνική της ταυτότητα.

Η EUROCERT παρούσα στις εξελίξεις έχει σχεδιάσει το σχήμα Πιστοποίησης ‘’PROTOCOL AGAINST COVID19 – IN PLACE’’. Το εν λόγω σχήμα Πιστοποίησης βασίζεται στο σύνολο των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία τους σε συνθήκες ελαχιστοποίησης των κινδύνων από την πανδημία του COVID-19.

Προσφάτως η EUROCERT, σε συνεργασία με το European Antibullying Network (EAN), του οποίου μέλος-εκπρόσωπος της Ελλάδος είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, εκπόνησαν το πρώτο σε διεθνές επίπεδο Πρότυπο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού (Bullying) σε Δομές ανηλίκων (Σχολεία, δομές αθλητισμού και πολιτισμού κλπ.). Με βάση το Πρότυπο αυτό, είναι δυνατή η πιστοποίηση Δομών ανηλίκων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και η απονομή του Σήματος ΄΄For a bully free society΄΄.

Σήμερα η ΕUROCERT, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 40 χώρες σε όλον τον κόσμο, ενώ οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, διαθέτοντας συνολικά 430 τομείς διαπίστευσης.

Με παρουσία σε 40 χώρες, ένα δίκτυο 500 και πλέον Ελλήνων και ξένων επιθεωρητών και σημαντικές πρωτιές και διακρίσεις συνεχώς, η Ελληνική EUROCERT συνεχίζει για τρίτη δεκαετία να παρέχει υπηρεσίες υψηλής αξίας στους πελάτες της. Πάντα με κύρος, αξιοπιστία, διαφάνεια και ποιότητα.