Η EUROCERT είναι διαπιστευμένη από τους αρμόδιους Φορείς Διαπίστευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να διεξάγει ελέγχους και να εκδίδει πιστοποιήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς προτύπων παγκόσμιας ισχύος.

Αναζητήστε τώρα στις Υπηρεσίες μας το πρότυπο που θα προσθέσει αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Με συνεχή ανοδική πορεία τα τελευταία 24 χρόνια, η EUROCERT έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως αξιόπιστος φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, με ενεργό παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και περισσότερους από 400 Έλληνες και ξένους επιθεωρητές. Επενδύοντας σε μία αναπτυξιακή πολιτική, η EUROCERT έχει εξελιχθεί ως ο καλύτερος φορέας πιστοποιήσεων στην Ελλάδα και μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, με εξωστρεφή στρατηγικό σχεδιασμό, προσφορά υψηλής προστιθέμενης αξίας και συνεχή προώθηση της καινοτομίας

 

.