ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος ελληνικός φορέας πιστοποίησης, αναζητούμε για τη γραμματεία του τμήματος πιστοποίησης για την έδρα της εταιρείας μας στην Αθήνα, κυρία με εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Σε αυτόν τον ρόλο, θα γίνετε μέλος της ομάδας ανάπτυξής μας, διαχειρίζοντας έργα από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση.

Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο email: ezouma@eurocert.gr

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος ελληνικός φορέας πιστοποίησης, αναζητούμε για τη γραμματεία του τμήματος πιστοποίησης για το υποκατάστημά της εταιρείας μας στην Θεσσαλονίκη, κυρία με εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Σε αυτόν τον ρόλο, θα γίνετε μέλος της ομάδας ανάπτυξής μας, διαχειρίζοντας έργα από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση.

Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο email: ezouma@eurocert.gr