ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΣ ΛΑΜΠΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  

Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης, είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης που απαιτείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης ο οποίος διαπιστεύθηκε για τους ελέγχους κατάταξης και στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping). 

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διαδικασία κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων, για τα Ξενοδοχεία και για τα Camping, και Κλειδιών για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα, η EUROCERT έχει καταστεί εγγυήτρια της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού, καθώς μέχρι σήμερα την έχει εμπιστευτεί για τον έλεγχο κατάταξης, αλλά και ποιότητας των υπηρεσιών και υποδομών του, πάνω από το 30% των έως τώρα ελεγχθέντων καταλυμάτων (πάνω απο 1.500 έλεγχοι εως τώρα), δίνοντάς της την πρώτη θέση στην αγορά.  

Η EUROCERT διαθέτει ένα πλήρες Δίκτυο περιφερειακών γραφείων σε όλη την Ελλάδα, με έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες – Μηχανικούς ενώ αναλαμβάνει και εγγυάται την καθοδήγηση, υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης και τη χορήγηση/επιβεβαίωση του σήματος "Ελληνικό Πρωινό", με αξιοπιστίαταχύτητα και χαμηλό κόστος.

Σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας 

Νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση κατάταξης Ξενοδοχείων Κλασσικού Τύπου και Camping

Σύμφωνα με τον Ν. 4638 (ΦΕΚ181/Β/18-11-2019) επόμενη καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της κατάταξης των Ξενοδοχείων Κλασικού Τύπου και Camping ορίζεται η 31-12-2020.

Αναλυτικότερα ο νόμος προβλέπει:

Τα Νέα Ξενοδοχεία και Camping με πρώτη λειτουργία ή αναβάθμιση κατηγορίας μετά την 01-01-2015, απαιτείται να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση κατάταξης εντός 60 ημερών από την αδειοδότησή τους. Τα Υφιστάμενα Ξενοδοχεία – Camping με ΕΣΛ εκδοθέν προ της 01-01-2015 απαιτείται να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση κατάταξής τους έως τις 31-12-2021. Εκείνα που θα πιστοποιηθούν έως τις 31-12-2020  θα λάβουν 5ετές πιστοποιητικό. Όσα ξενοδοχεία επιλέξουν να πιστοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2021, θα λάβουν μικρότερης διάρκειας πιστοποιητικό το οποίο συγκεκριμένα θα είναι 3ετές. Τα εκδοθέντα έως 18-11-2019 πιστοποιητικά κατάταξης θα ισχύουν για 3 χρόνια επιπλέον της αναγραφόμενης στα πιστοποιητικά τους ισχύος (υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάξουν κατηγορία, μορφή ή δυναμικότητα). Μετά τις 31-12-2021 όσα ξενοδοχεία δεν έχουν πιστοποιηθεί θα σφραγίζονται με απόφαση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού.

Αντίστοιχα για τα νέα ΕΕΔΔ (με αρχικό ΕΣΛ ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας μετά την 01-01-2015) απαιτείται να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση κατάταξης εντός 60 ημερών από την αδειοδότησή τους ενώ για τα υφιστάμενα θα πρέπει να καταταγούν ξανά έως τις 31-12-2019.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν τα καταλύματα. Δεν παύουν όμως να είναι εξίσου απαιτητικές οι προδιαγραφές για κάθε κατηγορία καταλύματος, ειδικά για την κατηγορίες υψηλών προδιαγραφών. Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων αλλά και της απαιτούμενης βαθμολογίας συχνά απαιτεί χρονοβόρες και δαπανηρές ενέργειες. Για τους ανωτέρω λόγους, η έγκαιρη προετοιμασία του καταλύματος και η άμεση συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές της ομαλής λειτουργίας των καταλυμάτων, άσκοπα έξοδα από αγορές μη αποδεκτού εξοπλισμού και λοιπές δυσκολίες από την πίεση της τελευταίας στιγμής.

 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διαχείρισης της διαδικασίας - site Ξ.Ε.Ε. :  http://cert.grhotels.gr
 
 
           

 

   
 

 
 
 
 
          

Σήμα Πιστοποίησης  «Ελληνικό Πρωινό»

Αρχική πιστοποίηση και Υποχρέωση ανανέωσης Σήματος εντός διετίας

 
 

Η EUROCERT είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης που εξουσιοδοτήθηκε από το Ξ.Ε.Ε για την διενέργεια των αρχικών και επιβεβαιωτικών ελέγχων για την χορήγηση και διατήρηση του σήματος «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο αποτελεί προσπάθεια ανάδειξης του γαστρονομικού πλούτου της χώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την διαδικασία πιστοποίησης κατόπιν επιθεώρησης, οφείλουν να ακολουθήσουν και τα ξενοδοχεία που είχαν την έγκριση από το ΞΕΕ μέσω της προηγούμενης διαδικασίας.

Το πιστοποιητικό «Ελληνικού Πρωινού» έχει ισχύ 2 χρόνια.

Για την διατήρησή τους απαιτείται εκ νέου αίτηση, επιθεώρηση και επαναπιστοποίηση ΠΡΙΝ την λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού όμοια με την διαδικασία αρχικής πιστοποίησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΞΕΕ προβλέπεται ανάκληση του σήματος Ελληνικό Πρωινό. Αν το «Ελληνικό Πρωινό» έχει μοριοδοτηθεί στην κατάταξη και ανακληθεί, προβλέπεται και ΑΝΑΚΛΗΣΗ του πιστοποιητικού Κατάταξης από το ΞΕΕ..Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας "cert.greekbreakfast.gr".

          
 

Σήμα Πιστοποίησης  «Boutique Hotel» 

 
 
 
   
H EUROCERT είναι ο πρώτος φορέας που εξουσιοδοτήθηκε από το Ξ.Ε.Ε. για τους ελέγχους του σήματος πιστοποίησης Boutique Hotel. Το εν λόγω σήμα πιστοποίησης του Ξ.Ε.Ε., αποτελεί προσπάθεια προβολής και ανάδειξης των μικρών Ελληνικών ξενοδοχείων τα οποία προσφέρουν στους πελάτες μια μοναδική εμπειρία διαμονής και ξεχωρίζουν για την Αρχιτεκτονική και την διακόσμησή τους. Περισσότερες πληροφορίες στο sitewww.boutique-hotel.gr
  
           
 

Υποχρέωση Πιστοποίησης και Αδειοδότησης Παιδοτόπων / Παιδικών Χαρών εντός Ξενοδοχείων

 

Για πρώτη φορά η νομοθεσία θέτει την υποχρέωση πιστοποίησης και αδειοδότησης για όλους τους παιδότοπους εντός τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων – camping - ενοικιαζόμενων δωματίων).

Τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει άμεσα να προβούν στις σχετικές ενέργειες αδειοδότησης. Μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, απαιτείται ετήσιος περιοδικός έλεγχος από τον φορέα πιστοποίησης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων από μεριάς της επιχείρησης καθώς και έκτακτοι-ειδικοί έλεγχοι σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή προσθήκης νέων παιχνιδιών.

Για τις περιπτώσεις παιδοτόπων που δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις / προδιαγραφές της νομοθεσίας προβλέπεται (αρχικά) προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (10 έως 60 ημέρες), ενώ για τις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται υψηλό πρόστιμο (10.000 ευρώ) και σφράγιση του καταστήματος.

Μοριοδότηση Παιδότοπου κατά την κατάταξη του Ξενοδοχείου σε κατηγορία Αστέρων

Η λειτουργία εγκατάστασης παιδότοπου υπαίθριου ή κλειστού αποτελεί μοριοδοτούμενο κριτήριο (100 μόρια) κατά την διαδικασία κατάταξης των Ξενοδοχείων σε Αστέρια. Για την απόκτηση των μορίων απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας λειτουργίας παιδοτόπου από την αρμόδια Π.Υ.Τ.

Η EUROCERT εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση παιδοτόπων και παιδικών χαρών. Επιπλέον διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ για τον έλεγχο Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η EUROCERT είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης, που διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ημ. έγκρισης: 26/09/2019) για ελέγχους σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας παιδιών όπως: παιδότοποι, παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις αθλητικού εξοπλισμού (εξοπλισμός γηπέδων μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, χάντμπολ κλπ). Το παραπάνω ευρύ φάσμα ελέγχων, έχει καταστήσει την EUROCERT εγγυήτρια της ασφάλειας της παιδικής ψυχαγωγίας.

 

Για υποβολή προσφοράς πιστοποίησης συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε μας το e-mail σας στο [email protected]

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση τόσο για την διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων όσο και για τις άλλες υπηρεσίες πιστοποίησης που μπορούμε να σας παρέχουμε  επικοινωνήστε μαζί μας

  
 
          
 
 
  Για να δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο ξενοδοχείων που ελέχθησαν από τη EUROCERT για την κατηγορία τους με την Διαδικασία Κατάταξης πατήστε εδώ:
 
 
 
 
Η EUROCERT μέχρι σήμερα, έχει επιθεωρήσει πάνω από 1.500 επιχειρήσεις Ξενοδοχείων, Ε.Ε.Δ.Δ. (Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα) και Camping.
 

Για να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων πατήστε  εδώ

             

  Παρακολουθήστε ακόμη: