Σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες είναι ένα πεδίο με ξεχωριστή σημασία, αφού αποτελούν μια από τις βασικες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον τόπο μας.

Στο πλαίσιο αυτό EUROCERT, με την πολυετή εμπειρία και το εξιδεικευμένο προσωπικό της προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

ü  R.M.C. sampling

ü  ISM CODE

ü  ISPS CODE - Maritime Port Facility Security Assessments

ü  MLC 2006

ü  Cargo Gear Inspections

ü  Inspections of Lifts

ü  Thickness measurements of metal plates

ü  Cargo Survey

 •   Chemical Survey
 •   LPG/LNG Survey
 •   Oil/Petroleum Survey
 •   Bunkering Survey

 

ü  Draft Surveys

ü  Hold Inspections

ü  Visual Inspection & Control Check

 •   Gangway
 •   Gangway Motor
 •   Wires
 •   Deck Winches
 •   Anchor Equipment
 •   Mooring Rope
 •   Cranes Winches
 •   Ladders
 •   Safety Rails

 

ü  Safety

ü  Verification of carbon dioxide emission from maritime transportation – MRV plan (Reg.EU/2015/757)

ü  Pre-purchase survey

ü  Damage survey