ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –GDPR (EE 2016/679)

 

Στις αρχές του 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

Ο GDPR είναι νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος διαμορφώνει το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις  που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. στις 25 Μαΐου 2018, καταργώντας κάθε αντίθετη εθνική ρύθμιση.

 

Ο Κανονισμός θα αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ και αποσκοπεί στην εναρμόνιση των νόμων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός ολόκληρης της Ευρώπης και στην αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Σε οποιονδήποτε, στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3, GDPR), επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Με λίγα λόγια: ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

 

Προκλήσεις των οργανισμών:

 

Ο GDPR δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο διαχείρισης και προστασίας της ιδιωτικότητας, αλλά πρέπει να γίνει κουλτούρα του κάθε οργανισμού

 

 

 

 

Τα οφέλη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό:

 

 

 

 

Από πρόβλημα, μήπως ευκαιρία?

 

à Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού, η συμμόρφωση «εργαλείο» στα χέρια του Marketing

à Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ανάληψη έργων από μεγάλους οργανισμούς

à Επιπλέον ασφάλεια και στις υπόλοιπες πληροφορίες πέρα από τα ΔΠΧ

à Ενδυνάμωση του μηχανισμού ελέγχου εντός του οργανισμού

 

 

Βήματα Υλοποίησης & Υπηρεσίες της Eurocert :

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6252495 (εσωτερικό * 403) ή στο 6984051277.