Η EUROCERT μετά από ενδελεχή έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΚ Α.Ε, επιβεβαίωσε την απόλυτη τήρηση των απαιτήσεων του Προτύπου Zero Waste to Landfill  και την πιστή εφαρμογή τους στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Το Πρότυπο “Zero Waste To Landfill”, το οποίο έχει εκπονηθεί από την EUROCERT και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο, καθορίζει τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την ελαχιστοποίηση της αποφυγής της ταφής των αποβλήτων των εργοστασίων και την διαχείρισή τους σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο ακολουθώντας κλιμακωτά τα ακόλουθα στάδια:

• Μείωση κατανάλωσης και απορριπτόμενων υλικών

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών

• Ανακύκλωση, κομποστοποίηση και χρήση αναερόβιων διεργασιών

• Ανάκτηση ενέργειας υπολειμμάτων

Η ανώτατη κατηγορία PLATINUM, την οποία επέτυχε η ΕΛΒΑΚ Α.Ε, αναφέρεται σε σχεδόν μηδενική ταφή αποβλήτων, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την δέσμευσή της για σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, με τρόπο που συμβάλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων.

Η συνέργεια πιστοποίησης και βιομηχανικής παραγωγής, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με το όραμα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Η ΕΛΒΑΚ Α.Ε είναι από τους πρωτοπόρους στον κλάδο της επεξεργασίας φρούτων στην Ελλάδα. Έχει την έδρα της στη Λάρισα και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της γερμανικής I.Schroeder KG. (GmbH & Co). Ως ένα από τα μεγαλύτερα κονσερβοποιία στην Ελλάδα, συνεργάζεται με περισσότερους από 2.500 παραγωγούς, ενώ παράγει και παραδίδει περισσότερους από 40.000 τόνους φρούτων παγκοσμίως κάθε χρόνο.