Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Διαδικασία για την Διαχείρηση των Επιθεωρήσεων κατα την διαρκεια την πανδυμίας COVID-19.