ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001:2018

 


Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/4/2018
Αρχικό Κόστος: 150

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα


Στο εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο παρουσιάζονται η δομή και οι απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου.

Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001:2007, αφορά εταιρείες που στοχεύουν στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ευρύ κοινό. Έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις επιπλέον εκπτώσεις, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το παραπάνω σεμινάριο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Αίτηση (με βάση τα στοιχεία που θα κοπεί το τιμολόγιο), ώστε να κατοχυρώσετε την θέση σας και να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις εκπαιδεύσεις που σας ενδιαφέρουν (επιβεβαίωση διεξαγωγής, πρόγραμμα της εκάστοτε εκπαίδευσης).

Θα θέλαμε να σημειωθεί ότι η Αίτηση Συμμετοχής χρειάζεται να αποσταλεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του όποιου σεμιναρίου.

* Σε περίπτωση συμμετοχής μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ, η υποβολή του σεμιναρίου στο Σύστημα χρειάζεται να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

* Τα σεμινάρια μας δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

** Ειδικές τιμές ισχύουν για τις πιστοποιημένες εταιρείες από τη ΕUROCERT, τους φοιτητές και τους ανέργους. 


Για  την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

 

 

Τμήμα Eκπαίδευσης
Μάρω Αποστολίδη
Τηλ. επικοινωνίας : 210 6252495 (εσωτ.*205) 
e-mail : [email protected]